voksen personlige ledsagere

Du kan bevare retten til ledsagelse efter du er blevet folkepensionist, hvis blot du har fået kommunens afgørelse, før du blev folkepensionist.
Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hvordan til at lede efter seksuelle overgreb i mit område hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance.
Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner.
Socialafdelingen om at blive ledsaget i op til 15 timer om måneden.De enkelte kommuner fastsætter retningslinjer for opsparing.Overstiger udlandsopholdet en måned, skal borgeren søge kommunen på forhånd.Større behov for hjælp i hverdagen - BPA.Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning.Formålet med ordningen er at du kommer ud af huset, men du bestemmer selv, hvortil ledsagelsen skal ske, og hvad der skal ske.Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger.Ledsageordningen skal supplere de øvrige hjælpeordninger, men ikke erstatte dem og omfatter således fx ikke praktisk hjælp i hjemmet.
Listen er ikke udtømmende, så tilføj endelig egne argumenter for, til hvad og hvorfor du har brug for ledsagelse.
Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.
Formål, ledsageordningen har til formål at øge mennesker med handicaps selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.
Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse.Blinde og svagsynede, mennesker med udviklingshæmning eller hjerneskade, mennesker med personlighedsforstyrrelse.Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.Hvis en borger som led i hjælpen i et botilbud får ledsagelse, der svarer til en ledsageordning, trækkes denne andel fra de 15 timers ledsagelse om måneden.Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager.Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, dukh, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Når du er ung mellem 16-18 år er det.

[L_RANDNUM-10-999]