Balancen mellem livet hjemme og ude kan være anderledes end hos dem, der bor sammen med andre.
Omfanget af ferie er udvidet fra tre til fem uger.
Resultatet er, at virksomheder med kvinder i direktion og bestyrelse har en signifikant højere rentabilitet.
Herved forsøges flere inddraget i arbejdsstyrken,.Mindre lykkelige, cirka halvdelen af dem, der ikke bor alene, svarer, at de er meget lykkelige uanset aldersgruppe.Hvis én mand i topledelsen erstattes af én kvinde, så er virksomhedens lønsomhed op til otte procent bedre.Statistik OG interviews, projektet om de aleneboendes livssituation bygger på kvalitative interviews med aleneboende og forskellige typer data om hvem, der bor hvor.Vores undersøgelse tyder på, sex dating kærlighed at mennesker, der bor alene, er mindre tilfredse med livet end andre.Beskæftigede og arbejdsløse, i 2005.Flere pensionister og efterlønsmodtagere samt flere børn og unge uden for arbejdsstyrken.
Kun halvdelen har børn, hvilket er væsentligt færre end blandt andre, hvor omkring 90 procent har børn.
Arbejdsstyrkens tilvækst af mænd koncentrerede sig til perioden 1940-60 og havde baggrund i den voksende befolkning, mens tilvæksten af kvinder først indledtes omkring 1960 og især var afledt af ændrede kønsrollemønstre og samlivsformer.
Både i erhvervslivet og blandt forskere har diskussionen om sammenhængen mellem indtjening og flere kvinder i topledelsen bølget i årevis, og en række undersøgelser stritter i hver sin retning.
Men samtidig viser vores interviews, at aleneboende sætter stor pris på den mulighed for selv at bestemme, som deres livssituation giver dem.
Redaktion og opdatering af indholdet på er indstillet.
Blandt kvinder i 40'erne, angav 53 procent at have haft en mammografi sidste år, i 2006 og 2008, sammenlignet med 65 procent af kvinderne i alderen 50 til.
Professor Nina Smith fra Aarhus Universitet fandt i 2006 i en undersøgelse blandt danske virksomheder, at kvinder i direktionen gav bedre bundlinje, mens kvinder i bestyrelsen ikke havde effekt.Organisationer, i modsætning til arbejdsmarkederne i de fleste andre europæiske lande, hvor de grundlæggende forhold reguleres ved lovgivning, affære dating co uk er forholdene på det danske arbejdsmarked hovedsagelig baseret på aftaler mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.Data fra 484 296 kvinder i alderen 40-74 blev indsamlet.Næsten 30 procent er skilt, hvilket er næsten fire gange så mange som blandt andre.Undersøgelserne viste, at både finansiel performance, aktiekurser og markedsværdi faldt.En nyere tendens er, at erhvervsdeltagelsen falder i de yngre aldersklasser, både for mænd og kvinder.Kirsten Gram-Hanssen tager dog et forbehold: Vi kan ikke afgøre, hvorvidt det at bo alene medfører, at man opfatter sin livssituation som dårligere, end hvis man ikke bor alene, eller om sammenhængen skyldes, at dem, der opfatter deres livssituation som dårlig, i højere grad kommer.
[L_RANDNUM-10-999]