afdækningsfunktionen ved traditionelle optioner).
Eftersom den gennemsnitlige levetid for en kundekonto kan være relativt kort, kan dette lægge et vis pres på udbydere for at opretholde en jævn strøm af nye kunder, hvilket kunne tilskynde udbydere til kvinde på udkig efter sex i maitland fl at benytte aggressive markedsførings- og salgsteknikker, der ikke er i detailkundernes bedste.
Derudover hjælper forbedrede oplysninger om, hvordan selskaber udfører kunders ordrer, kunder med at overvåge, at firmaet har truffet alle tilstrækkelige forholdsregler for at opnå det bedst mulige resultat for kunden.
(61) Regulering fra Financial Services and Markets Authority om styring af distribution af visse derivat-finansielle instrumenter til kunderne.3, i direktiv 2014/65/EU.I denne forbindelse skal der lægges særlig vægt på beskyttelse af detailkunder.Dette giver detailkunder mulighed for at få adgang til produkter, såsom binære optioner, der på grund af deres egenskaber ikke bør distribueres til dem (38).På denne måde kan binære optioner betragtes som»ja-/nej-forslag«.(9) Opfordringen til indsendelse af dokumentation om eventuelle foranstaltninger vedrørende produktintervention i forbindelse med differencekontrakter og binære optioner til detailkunder. .(39) På baggrund af esma's spørgsmål og svar (39) har kompetente nationale myndigheder også registreret aggressive markedsføringsmetoder samt vildledende markedsføringsmeddelelser i denne del af markedet (40).(30) Som nævnt ovenfor optræder udbydere af binære optioner normalt som direkte modpart i kundens handel, og de trækker således kundens handel ind i deres egen bog.(24) Udbydere af binære optioner er desuden normalt modparten i deres detailkunders handler, og udbyderen fastsætter prisen ved udførelsen og betalingen ved udløb.
Derudover berettede to kompetente nationale myndigheder, som ikke tidligere havde registreret noget reelt marked for disse instrumenter til detailkunder i deres jurisdiktion, om et voksende marked på dette område.
den pris, hvor et køb af den binære option ikke ville give kunden noget forventet afkast, hvor salgsprisen normalt er lavere end prisen for et forventet afkast på nul, og købsprisen normalt er højere.
(65) esma har vurderet, om de reviderede bestemmelser om »best execution«kan løse i det mindste nogle af de problemer, der er påpeget vedrørende markedsføring, distribution eller salg af binære optioner til detailkunder.
(7) esma's investoradvarsel om »risici i forbindelse med investering i komplekse produkter«af. .4, i direktiv 2014/65/EU og artikel 57 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565. .Som påpeget ovenfor viser dokumentationen, at problemet berører hele markedet, da det ikke er begrænset til specifikke forhold for bestemte udbydere, og fordi de største risici skyldes selve produktets egenskaber og udbydernes forretningsmodel.(67) esma har vurderet den potentielle virkning af bestemmelserne om produktstyring i artikel 16, stk. .Markedsføring, distribution eller salg af binære optioner til detailkunder er forbudt.(35) Ifølge iosco-rapporten er de hyppigste klager på tværs af jurisdiktioner for så vidt angår godkendte udbydere, dem som vedrører produkternes resultater (de tab, som investorer har lidt kunder der ikke forstår det tilbudte produkt eller den tilbudte tjeneste (og de forbundene risici problemer med.februar 2018 et høringsdokument, hvor de blandt andet foreslår et forbud mod markedsføring, distribution eller salg af binære optioner til detailkunder, som foreslået af esma i opfordringen til indsendelse af dokumentation.Det er fedt, at en ung gut som mig får chancen.maj 2018 om midlertidigt at forbyde markedsføring, distribution eller salg af binære optioner til detailkunder i EU i overensstemmelse med artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU).2, litra f (midlertidigt forbud mod erhvervsvirksomhed) og litra t (suspension af markedsføring og salg på grund af manglende overholdelse af kravene til produktgodkendelsesproces) heller ikke løse de væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelse.

På baggrund af data indsamlet af esma fra en række kompetente nationale myndigheder (26) vurderer esma, at antallet af detailkunders handelskonti hos udbydere af CFD og binære optioner baseret i EØS er steget fra 1,5 mio. .


[L_RANDNUM-10-999]