Derfor er tronfølgeloven bundet sammen med grundloven.
December 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning fremgår af afsnit.2.
Oktober 2015 meddelt afslag på Annemette Bendtsens ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, under henvisning til at nævnet efter en konkret vurdering ikke har fundet, at Annemette Bendtsen ud fra de oplysninger, hun havde anført i sin ansøgning, kunne sidestilles med en af bestemmelserne i folketingsvalglovens.Social- og Indenrigsministeriet har noteret sig, at Københavns Kommune har beklaget hændelsen, og at kommunen har oplyst, at der fremadrettet vil være særligt fokus på håndhævelse af forbuddet mod valgagitation og anden holdningsmæssig påvirkning af vælgerne.December 2015 oplyst, at medarbejderne på Frederiksberg Hovedbibliotek har været fuldt opmærksomme på, at en vælger, der har brevstemt, kan brevstemme igen, og at det så vil være den senest afgivne brevstemme, der tages i betragtning.Juni 2000 med senere ændringer om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen der er udstedt i medfør af persondatalovens 41, stk.Valgretsudvalget konkluderer, at grundlovens krav om fast bopæl som betingelse for valgret til Folketinget ikke kan anses for at være i strid med EU-retten.Om ikke andet kunne det i det mindste gælde de steder, hvor grundloven ganske simpelt er uddateret, og hvor det, der står, ikke er faktuelt korrekt eller ikke er til at forstå for de danskere, som grundloven er et de væsentligste dokumenter for.Klaus Dræby har endvidere oplyst, at den pågældende medarbejder til sidst foreslog ham, at han afgav sin stemme på et stykke blankt papir, så vedkommende skrev hans navn, og hvad han stemte ned i sin notesbog.Frederiksberg Kommune har desuden anført, at ingen af medarbejderne på Frederiksberg Hovedbibliotek kan erindre samtalen med klager.Københavns Kommune antager, at det var vanskeligt for andre i valglokalet end journalisterne og kamerafolkene at høre, hvad statsministeren udtalte til pressen.10.00, startede hun med at lade sig interviewe i nærheden af indgangen, men dog på så behørig afstand af denne, at folk kunne komme uhindret ind i hallen og afgive deres stemme.
Bestemmelsen omfatter som udgangspunkt heller ikke ophold i udlandet på grund af personlige årsager eller boligforhold.
Maj for et nej, fordi ændringen ikke fik betydning for Kronprins Frederik, Prins Joachim eller deres børn, og fordi han ønskede at gøre ligestillingen til "det populære trækplaster" ved gennemførelse af en ny grundlov om nogle.
September 2011 af Udvalget til Prøvelse af Valgene, afsnit II, punkt.Frederiksberg Kommunes og Københavns Kommunes udtalelser giver ikke ministeriet anledning til bemærkninger.Disse følgebreve og yderkuverter sex kontaktpersoner tekst kan derfor anvendes ved den brevstemmeafgivning, som kommunalbestyrelsen står for, dvs.Folkeafstemningen handlede om en ændring af tronfølgeloven, der ville betyde, at tronen skal overgå til den afdøde regents førstefødte uanset køn.Kommunen har hertil oplyst, at der alene er tale om eksempler, som ikke er en udtømmende opremsning, ligesom det ikke er angivet som et krav, at legitimationen indeholder oplysninger om cpr-nummer.Valgstyrerne skal påse dette på afstemningsdagen, ligesom de skal påse, at vælgerne ikke i forbindelse med sådanne indsamlinger eller almennyttige lotterier udsættes for valgagitation eller anden holdningsmæssig påvirkning.« Valgstyrerne skal således efter valglovgivningen påse, at vælgerne ikke i valglokalerne eller andre steder i umiddelbart tilknytning.Peter Juel Jensen formand.Det må dog forudsættes, at en given tekst er objektiv og neutral.


[L_RANDNUM-10-999]