Banker og realkreditinstitutterne udsteder obligationerne for at kunne tilbyde private personer og virksomheder lån.
Det er tyspisk selskaber, kreditinstitutter og stater, der står bag værdipapirer, der optages søg fantastisk kvinde til ahndel på en børs, og dermed forpligter de sig til at informere åbent om alle forhold, der har betydning for værdien af værdipapiret.Kapitalmarkederne i USA, Canada, Japan, Australien, Tyskland, Frankrig, De britiske øer, Spanien, Italien, Holland, Belgien, Østrig, de skandinaviske lande betragtes som 'developed markets'.Indeksene måler den generelle udvikling i et bestemt investeringssegment.eks.Obligationer udstedes i serier med fælles karakteristika.T Tilskrivning Det afkast, der opnås på baggrund af puljernes investeringer, tilskrives løbende din LD-konto.Indeks Fondsbørser og finansservicevirksomheder offentliggør løbende aktie- og obligationsindeks.Er kendt for Nasdaq Ciomposite indekset for teknologiaktier, den ledende tyske børs i Frankfurt med DAX-indekset samt Tokyo Stock Exchange med Nikkei-aktieindeks.Papirvalg: Se puljevalg Pensionsafkastskat Ligesom andre pensionsordninger skal LD betale skat af afkastet (pensionsafkastskat).Juni udløber det andet, så hvis de kommer forbi den dato og ikke har udstedt noget, så ville der slet ikke være skatkammerbeviser tilbage i Danmark.Udstederen forpligter sig til på aftalte terminstidspunkter at betale afdrag og renter til de investorer, der har købt obligationerne.
I årsrapporterne oplyses det investeringsmæssige afkast i LD Vælger og puljerne.
Inkonverterbare obligationer: Lån kan finansieres ved udstedelse af enten konverterbare eller inkonverterbare obligationer, og det har betydning for, hvordan lånet kan indfries.
Der skelnes ofte mellem:.
Hermed er der også fastlagt regler for, hvordan ekstraordinære afdrag fra debitorer, som helt eller delvis indfrier deres lån førtidigt, skal udbetales til obligationsejerne.
Papirer, der har udløb i september.
Fradraget fordeles med lige store portioner over det nye låns løbetid.Se Gebyr for puljevalg.Puljernes omkostninger vedrører investeringsforvaltning og omtales ofte som investeringsomkostninger.Variabelt forrentede obligationer: Obligationer, hvor den pålydende rente ændres efter givne regler i løbet af obligationens løbetid.I en måned for at træde i kraft ved udgangen af måneden.Ved beregning på omlægning af lån overføres tinglysningsafgift fra eventuelle eksisterende lån.Portefølje Med portefølje sigtes der til en samling af værdipapirer, som omfattes af en investeringstrategi.Generelt, alle beregninger er baserede på den officielle gennemsnitskurs fra nasdaq OMX Nordic, København.Erhvervsobligationer: Obligationer udstedt af virksomheder, hvorved virksomhederne låner penge til drift og under Kreditobligationer.LD investerer i et vist omfang i optioner for at styre risici på investeringsporteføljerne.Obligationerne udstedes som hovedregel af realkreditinstitutter.


[L_RANDNUM-10-999]