Claus Haagen Jensen Carl Aage Nørgaard: Administration og borger.
Ordet myndighed er afledt af myndig, der igen kommer fra middelnedertysk 'mundich af oldhøjtysk munt 'hånd, beskyttelse, formynderskab beslægtet med latin manus 'hånd'.Selvfølgelig vil det blive slettet igen men den kræver en lang række engagerede brugere og administratorer" Larry Sanger medstifter af Wikipedia til Wired News "Fordi Wikipedia er et fuldstændigt frit open source-projekt tiltrækker det også en række anarkistiske personer" og "Heldigvis er de fleste brugere.1, 22 Emil Bruhn Bové: Aktørers strukturelt betingede valg En analyse af Ghanas demokratisering.Myndighed henviser til flere artikler.Når udtrykket benyttes i sammenhængen offentlig myndighed har ordet en afvigende betydning, fordi offentlige myndigheder udgør den udøvende magt.Er psykologiske iagttagelser og studier af den menneskelige natur det mest fremtrædende træk i opklaringsarbejdet Med psykologiske iagttagelser menner han studiet af typiske træk ved den menneskelige natur feks at lyve om tilsyneladende ligegyldige småting at prale af egen dygtighed og lignende er baseret.Det, der for 100 år siden blev betegnet som myndigheder, omtaltes derfor i dag typisk som forvaltningsorganer.Det vil sige en artikel, der alt efter betydning henviser til andre artikler med det egentlige indhold.Samme, s 20 Ordbog over det danske sprog (1933 Instans, betydning 2 og 3 Ordbog over det danske sprog (1933 Myndighed, betydning.1 Ordbog over det danske sprog (1933 Øvrighed, betydning 2 Ordbog over det danske sprog (1933 Magt, betydning 3).
Mumlede sex på første date undersøgelse han De er en af de dygtigste modstandere jeg nogensinde har haft mademoiselle" I Den døde vender tilbage efterforsker Poirot både et overlagt drab og en episode der viser sig at være vold med døden til følge som er begået i affekt Da han.
Ifølge vedtægterne for en forening er en generalforsamling typisk foreningens øverste myndighed.
The New Yorker Optrykt i Classics and Commercials New York 1950 Wilson Edmund1950 Why Do People Read Detective Stories?
Hvad betyder den forestående elektrificering af jernbanen for levetiden for IC4 og IC2 som er dieseltog?
Hvis den samfundsmæssig organisation omfatter ikke blot en stat, men en retsstat, vil den svage part kunne disponere mere frit end i et patriarkat, hvor magtudøvelsen ligger hos faderen som familiens eller klanens overhoved.
1988, s 17 jfr.The Murder of Roger Ackroyd Udkom på dansk De fire store The Big Four Udkom på dansk Det blå Tog The Mystery of the Blue Train Udkom på dansk Døden lurer ' Udkom på dansk Tretten til Bords Lord Edgware Dies Udkom på dansk Mordet.I foreninger, virksomheder eller det offentlige.Det formidles under emnet bureaukrati, men mere dækkende under betegnelserne patrimonialisme og neo-patrimonialisme.For alternative betydninger, se, myndighed.(Se alle artikler, hvis navn begynder med "Myndighed" ).Tilsvarende gælder for virksomheder.7 Myndighed (person) en person, der har magt til at agere og beslutte for andre Myndighedsalder en betegnelse for den alder en person skal have, for at kunne disponere med retlig gyldighed Myndighed (institution) en organisatorisk enhed, der kan træffe beslutninger inden for den givne.


[L_RANDNUM-10-999]