Stenen, der ligesom Skimeteoriten er en saakaldt stennieteorit, omgives af en mat sort smeltehinde.
Der er ikke tvil om andet, end at naar disse forskjellige stationer faar samarbeidet en tid, vil den tyske jordskjælvsforskning kunne søg mand for min bedre halvdel frem- vise glimrende resultater.
Man har saaledes ad elektrokemisk vei med voksne finder, kom ven fuldt udbytte fremstillet kobber, guid, aluminium, magnesium og en mængde andre stoffe.Lang, fandtes en tyk pels af kun 2.Man faar i det hele tåget det indtryk, at Vahl i længere tid havde megen mod- stand at overvinde fra universitetets side, mens han derimod blev kraftig støttet af regjeringen.Von Marte n s, at den ved hjertets skjæve stilling betingede, en smule raskere blodtilførsel til høire arm sandsynligvis var en af aarsagerne, der havde bevæget menneskene til hellere at bruge denne end venstre arm.Vor tids videnskab har antaget som rigtig Zoppritz' teori med dens forudsætninger samt anser, at den giver en fuldt tilfredsstillende forklaring af den oceaniske cirkulation.Meget mei-kelig er, hvad professor Schiøtz nøiere efterviser, at sparagmitlagene i vor egn oprindelig dannedes længer nord, og at de er blevne skjøvne sydover paa nogenledes lignende vis, som man skyver en bog hen over et bord.Hvilke, har man dog ingen paalidelig oplys- ning.
3) Den varmemængde, som medgaar til at opvarme.
Ved ækvator er afstanden fra jordens tyngdepunkt større end ved polerne og jordens tiltrækning mindre.
Bliver e,n humle tirret, lægger den sig ofte over paa siden eller endog paa ryggen, bevæger benene og lader braadden træde frem, men den gaar vistnok kun sjelden angrebsvis tilverks, og flygter i de fleste tilfælde, saa snart flugt er mulig, langt bort.
Berwerth, og jeg vil dej-for i min beskrivelse væsentlig holde mig til den sten, som eies af vort museum.
I modsætning til pattedyr- og fugleøinene, som er langsynte og har en stor akkommodationsevne, kan fiskene se tydeligt kun i en af- stand af en meter og derunder.
Antagelig er ra- dium dannet under stort tryk, og man kunde da i jordens indre have haab om at finde mere af dette stof end ved overfladen.
Meteorstenene inddeles efter sin mineralogiske sammensætning i de to store hovedgrupper jernmeteoriter og stenmeteoriter.Jeg var glad for at se de violette Spinel krystaller Jochen Hintze havde samlet i Morogoro District i Tanzania tænk sig, en mineralhandler som tager ud i felten og samler sten op, utroligt!Anatas findes om skinnende, sorte, bipyramidiske krystaller.Varmt vann var også nærmest livreddende for de som måtte bruke hendene til å løse opp gipsen, og dekke fossilene med våt, etter hvert kald gips.Messen dating begrænsning ble avsluttet søndag ettermiddag med trekningen av Ametystgeoden.Disse fænomener eller kemiske processer, som de ogsaa kaldes, kan kun forklares ved den antagelse, at de fysiske molekyler ikke er udelelige, men opbygget af mindre dele, atomer.Tem- peratur og nedbør i Norge i juni og- juli j Pris.Vestfjordens største dyb findes et stykke indeufor Tranø, hvor dybden varierer mellem 630 og 680.Hvilken betydning i økonomisk henseende det vil have, om det skulde lykkedes at dyrke kunstigt trøffelen, vil fremgaa af de høie priser, der betales for den franske trøffel.Maalene giver følgende tal: Totallængde af overekstremiteten fra acromion til spidsen af lang- fingeren.44.I saa fald vilde lugtesansen, hvis den var udviklet i nogen grad, blive tåget tilhjælp, naar det gjaldt at gjenkjende ungen i lighed med, hvad vi ved forskjellige, vel de fleste dyrearter gjør.


[L_RANDNUM-10-999]