Følger den unge før, under og efter institutionsophold.
Bygningen ejes af Region Midtjylland og er beliggende i Aarhus Kommune.
Kan bruges til anlæg.I 2012 p/l og takstberegningsgrundlaget, som indeholder overheads aftalt i rammeaftalen, er på 24,7 mio.I 2012 p/l Grundfinansiering* Indtægter fra forbrug af pladser I alt *Grundfinansieringen er beregnet på baggrund af takstberegningsgrundlaget, justeret for den gradvise etablering.Institutionen placeres i Aarhus Kommune.Samarbejdet formaliseres gennem en samarbejdsaftale.Og 1 teamleder Vi søger.Og opstart Finansiering fra kommunerne Manglende finansiering Forslag til udviklingsstøtte fra Socialstyrelsen I alt Side 15 18 Udviklingsstøtten fra Socialstyrelsen vil blive anvendt til at reducere de samlede omkostninger,.Det er desuden et udgangspunkt, at man som partner-kommune kun skal være med til at finansiere takstberegningsgrundlaget, da man allerede er med til at bidrage til finansieringen af tomme pladser.Tabel 4: Model for finansieringsaftale ved fuld drift af MultifunC institutionen Finansieringsmodel Bemærkninger.Overskuddet på 2 fra den højere takst, der betales af andre kommuner, tilfalder dog driftsherren, da grundlaget for grundfinansiering er med udgangspunkt i 100 belægning.Til sammenligning var der i Herning Kommune ca unge i alderen år bosat i kommunen (Danmarks Statistikbank).
Pedel/køkkenpersonale 3,38 46 I alt 27,91 66 Ovenstående ansættelser betyder, at på MultifunC institutionens døgndel, som ved opstarten består af 4 pladser 3 pladser til institutionsophold (døgn 1) og 1 plads til forberedelse af udflytning (døgn 2 vil der være en personaledækning som vist.
Rekrutteringsprocessen vil blive tilrettelagt så den daglige leder af institutionen og afdelingslederen for Miljøteamet ansættes først.
Det er en forudsætning, at Region Midtjylland som driftsherre af institutionen har det fulde ansvar for selve driften af institutionen.
August 2012 ansættes 66 af personalet med henblik på etablering af 4 døgnpladser og 2,5 udslusningspladser.
19 Tak for i aften Disse plancher samt materiale om multifunC konceptet kan saftige dating over 60 findes på Skulle du komme i tanke om flere spørgsmål vedr.
Døgn Overstiger den faktisk samlede finansiering reduceres grundfinansieringen forholdsmæssigt mellem kommunerne i partnerskabet.
Figur 1: MultifunCs faser Fase 1 Udredning Fase 2 Institutionsophold Fase 3 Udslusning og støtte Max 4 uger 6-9 mdr.Evidensbaseret - bygger på et norsk/svensk behandlingskoncept.ART og MI Implementering- og effektforskningsstudie som løbende vurderer om MultifunC institutionen bedriver behandlingsarbejde efter MultifunC konceptet.Figur 2: Organisatorisk placering af partnerskabsgruppen Psykiatri og Social, Region Midtjylland Partnerskabsgruppe MultifunC institution Aarhus Kommune Psykiatri og Social, Region Midtjylland Herning Kommune Metodecentret Øvrige interesserede kommuner Beliggenhedskommu nens skoleforvaltning Kommunale samarbejdspartnere Beliggenhedskommu nens Beskæftigelsesforvaltning Partnerskabsgruppens opgaver vil være, at: Understøtte, følge og kvalitetssikre etableringen.Dette forventes dog styrke inklusionen i nærmiljøet eftersom disse aktiviteter skal søges i nærmiljøet.6.2 Tidsplan for etablering Tidsplanen for etablering af MultifunC institutionen illustreres af nedenstående figur.Det indgår ifølge Serviceloven i den kommunale 50 undersøgelse, at undersøge de familiære omstændigheder og den unges ressourcer og problematikker, hvorfor dette er et vigtigt redskab i matchningsprocessen.De stærkt markerede steder på linjerne markerer de respektive teams hovedansvarsperiode.Uddannelse og kvalitetssikring 6) Spørgsmål 2 2) Kort om den nye institution.Figur Driftsgrundlaget Til beregningen af driftsgrundlaget for institutionen er der taget udgangspunkt i Servicestyrelsens anbefalinger til personalesammensætning.


[L_RANDNUM-10-999]