Sider saido partigænger, tilhænger.
Og adj.) dia- gonal ; - strut skråstiver.Mail meU postsæk, brevsæk; brevpost, post; sende med posten.Cut kAt snit, hug, skramme, snitsår; slag; fornærmelse, tilsidesættelse; ignoreren, overseen; indsnit; kanal; stykke; træsnit, stik; aftagning (i kortspil mode, snit; ned- sættelse ; nedskæring ; beskæring, forkortelse ; klipning; (amr.Innocuity ino'kju'iti uskadelighed, inno- cuous i'nakjuas uskadelig.Helvella hel'vela foldhat (en svampeart).bred af fin race, fin, dannet; fornem, -brow person.Thick-headed "pikhedid tykhovedet, -ish 'pikij noget tyk.On) give sexforbrydere liste wisconsin én fuld underretning om; woman klog kone.
British South American Airways.
Marginal l'ma'dsinal rand- (fx.
Overtake ouva'teik indhente, nå igen; overhale (bil) ; overraske, overrumple, kom- me over; overvælde, -task løuva'ta'sk over- læsse, overanstrenge; stille for store krav til.
Peasant 'pezant bonde (om småbonder og landarbejdere peasantry ipezantri bonde- stand, bønder.
Billion ibiljan billion; (amr.) milliard.
Barrage ibåra'3 spærreild; spærring; dæmning; - balloon spærreballon.
Kanins) blomst (o: hale).Deserve (di'za'vl fortjene; gore sig fortjent, deservedly Idi'za'vidli fortjent, med rette, deserving di'zs'vinl fortjenstfuld, værdig.Comply with, grant) a indvilge, efterkomme en opfordring; listeners' (programme) lytternes ønske- program; number nummer der gives på opfordring.Disaffected disa fektid utilfreds, misfor- nøjrt, fjendtlig stemt overfor regering.Signify 'signifai betyde, betegne, tilkende- give; have betydning.Domesday l'dn'mzdei : Book Englands jordebog fra Vilhelm Erobrerens tid.trip fornøjelses- tur.Wowser 'wauza religiøs fanatiker; hellig rad.


[L_RANDNUM-10-999]