Nyní mám zasebou pár trénink a slet fra sexdateien musím íct, e je to fakt jiná.
Ve ve velkch vkách okolo 2-3-4 metr a fakt dost tké.
První sekci jsem zajel za bod, co byla pecka.
V podstat cel ivot jsem jezdil za panlskou znaku Monty.Smutnej jsem jel poslední sekci, kde jsem ml ve nejtí zasebou, ale spchal jsem, abych stihl as a neml bod navíc.Nyní jsem peel ke znace Chorrillas.Ml jsem obrovskou radost a nechápal jsem, hehe!První kolo jsem zajel za 6 bod a kdy jsem el odevzdat kartu, tak mi Tatiana Janíková íká, e jsem po prvním kole druh za Abelem.Dalí novinkou je, e jsem zmnil závodní kolo.Na druhou stranu bt dvakrát v Superfinále je nádhernej pocit a tak jsem i tak mega spokojen!Do semifinále jsem vjel s obrovskou radostí, jeliko se mi opravdu dailo.El semnou v podstat celou druhou plku druhého de lokale kører west sussex kola a íkal mi, e super a moc mi to pál a fandil.Podailo se mi závod vyhrát a tak jsem pro letoek vítz dvou kolového podniku Evropského poháru.
Dopoledne jeli Junioi, kde vyhrál 20 mj kamarád Dominik Oswald, kterému jsem to pál a v horskch docela oekávan Jack Carthy.
Bohuel jsem skákal na kládu asi ve vce ty palet kousek ped cílem a mik sekundy a sedím.
Take jsem to zkazil a vdl jsem, e jsem ml i na bednu.Oproti svtovému poháru v Polsku se nemusela jet kvalifikace a jelo se rovnou semifinále.Mám zatím svj prototyp ( Vasha replica ale za pár msíc by se tohle kolo mlo zaít prodávat.Nakonec jsem byl ve finále tvrt pesn tch 8 bod od druhého Ion Areitia a 6 bod od Ricka Koekoeka.Dalí a v podstat nejtí sekci a to kameny se mi povedlo zajet za 3 body a obrovsk potlesk mi udlal úsmv na tvái.Sekce byly hodn nároné a dlouhé, take makaka na fyziku.Píjemn m to potilo a jel jsem soustedn do druhého kola.Chtl bych tímto fabrice podkovat za podporu.Druh den hned po závodech jsem jel na dalí závody a to do ían na MR v UCI.I tak jsem kvli jedné sekci, kde opravdu nechyblo moc ani v jednom kole ztratil 8 bod, jeliko jsem sekci ani v jednom kole bohuel nedojel.V kvalifikaci jsem ml jeden bodík a jasn postup do finále, kde se mi taky podailo vyhrát.V podstat hodn kolácká a dtská chyba.Kdy jsem se procházel sekce na finále, tak jsem ml docela strach, jeliko to byl docela masakr.Je to také panlská firma, která mi udlala rám pímo dle mé geometrie jak jsem si pál.


[L_RANDNUM-10-999]