Du er tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension som følge af reglerne for egenpension (og svagelighedspension) for tjenestemænd i staten, folkeskolen, folkekirken og for kommunale tjenestemænd.
Socialforvaltningen i den kommune, hvor du bor, skal attestere og stemple.Du skal vedlægge en kapitalpensionsattest vedr.Invaliditet og under forudsætning af et erhvervsevnetab på mindst 50 procent.Kapitalpensionsattest, bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension.v.Livstruende sygdom underskrevet af en læge.Hvis du dør, inden du har fået opsparingen udbetalt, bliver den udbetalt til boet.Berettiget til udbetaling fra en rateforsikring, en kapitalforsikring, en rateopsparing eller en opsparing i pensionsøjemed, der efter pensionsbeskatningsloven kan komme til udbetaling i tilfælde.
Men har du allerede en tilsvarende kapitalpensionsattest, som du har brugt til en anden pensionsordning, sex data overførsel accepterer LD denne.
Tilkendt invalidepension, en invalidesum eller en anden ydelse (f.eks.
G: Du er flyttet til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl og har boet der i mindst fem.
Det færøske eller grønlandske folkeregister skal stemple og attestere.
I: Du er eller har været ramt af livstruende sygdom.
F: Du er tilkendt en udenlandsk pension eller erstatning.
Du kan rekvirere blanketten samt oversigt over, hvilke sygdomme der anses forlivstruende hos LDs medlemsservice på eller downloade den fra hjemmesiden.H: Du er flyttet fra Danmark for at tage varigt ophold i udlandet.E: Du er tilkendt erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 procent eller derover.Den myndighed eller det forsikringsselskab, som har tilkendt erstatningen, skal attestere og stemple.Du kan uden videre få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er 60 år eller ældre.A: Du er fyldt.Være tale om erstatning efter lov om patientforsikring, lov om erstatning for lægemiddelskader, lov om erstatning for vaccinationsskader, lov om erstatning til ofre for forbrydelser.Udbetalingen sker 6 måneder efter, at LD via folkeregisteret har modtaget oplysning om din flytning.Du er flyttet fra Danmark for at tage varigt ophold i udlandet og efter at have haft ophold i udlandet i 6 måneder.Pensionen skal være tilkendt fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem din arbejdsgiver og dig, eller oprettet i henhold til en kollektiv overenskomst eller tilsvarende aftale hos en nuværende eller tidligere arbejdsgiver.En pensionsordning er godkendt, når den er omfattet lokale avis worthing, west sussex af pensionsbeskatningsloven.Det vil i de fleste tilfælde sige enten stat eller kommune.


[L_RANDNUM-10-999]