Med så mange muligheder for at dele ting kan du holde alle informeret, engageret og opdateret.
Det er private kvinde derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos nilles Rejser betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.
Da der i forbindelse med indhentelsen af det kvalificerede tilbud videregives oplysninger om dine medarbejdere til flere nye selvstændigt dataansvarlige (GDS, flyselskaber, hoteller.
Privatlivspolitik, denne Privatlivspolitik er fastlagt af nilles Rejser (samlet betegnet nilles Rejser, vi, os eller vores i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.Hvis du ønsker at leje sådant udstyr, vil vi videregive oplysningerne til det firma på din destination, som du skal leje udstyret hos.Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.Få flere med i opkaldet du kan tilføje op til 25 personer.Skype To Go, ring til udlandet fra en hvilken som helst telefon til lave takster.Behov for speciel assistance under hotelopholdet på grund af handicap eller sygdom.Gruppevideoopkald, få flere af dine venner med i et videoopkald på samme tid.
For at kunne afgive et kvalificeret tilbud videregiver vi oplysningerne om dig og den ønskede reservation til et GDS (som omtalt ovenfor der foretager den præliminære bookning hos flyselskabet, hotellet.
Du skal bare tilføje eller trække filen over i Skype-chatten.
Det er nilles Rejsers politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at nilles Rejser vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit sex anonyme møder birmingham kunde- eller leverandørforhold.
5.2, administration af leverandør- og samarbejdsforhold, nilles Rejser behandler dine personoplysninger i forbindelse medadministration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som nilles Rejser arbejder sammen med som led i driften af vores.Knappen Kontakt mig Tilføj en knap på dit websted eller din blog, så kan alle ringe til dig eller chatte med dig med et enkelt klik.Send filer, billeder og videoer i alle størrelser via Skype.opretholdelse af vores kunderegistre, kreditvurderinger, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik.Videregivelsen af personlige oplysninger sker derfor først ved reservationstidspunktet, nilles Rejser kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering.Nilles Rejser behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.Stilling CPR-nummer (til brug for visumansøgninger.Skype til Skype-opkald, ring gratis på Skype til hvem som helst, hvor som helst i verden.Nilles Rejser tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.Nilles Rejser videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.Til brug for udstyrsleje videregiver vi typisk oplysninger til udlejningsfirmaet om fornavn, mellemnavn(e efternavn, typen af udstyr, afhentningssted, lejeperiode samt oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse.Nilles Rejser indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger.

Rejseagenten har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen.
Gruppeskærmdeling Sørg for, at alle bliver opdateret med et gruppevideoopkald.
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver.


[L_RANDNUM-10-999]