beregne renter og finde den udløbsdato for de følgende noter

Du kan få et tilsvarende afkast som i det underliggende aktiv, men fordi du investerer mindre kapital end ved en direkte investering, bliver dit procentuelle afkast større.
Begrebet indebærer, at man investerer i troen på, at værdien af det underliggende aktiv vil stige.Daglig gearing, daglig gearing indebærer, at gearingen ganges med udviklingen på det underliggende aktiv på daglig basis.Du kan på den måde se, hvor meget din kapitalinvestering er gearet.Likviditetsrisiko indebærer, at handelsvilkårene i det underliggende aktiv kan forringes, og at udstederen får svært ved at tilbyde købs- og salgskurser.I det ekstreme tilfælde kan det indebære, at dele eller hele investeringen kan gå tabt, hvis udstederen går konkurs.Begrebet indebærer, at man investerer i troen på, at værdien af det underliggende aktiv vil falde.
Market maker, dette er en bank eller børsmægler, som forpligter sig til at stille priser købs- og salgskurser for et produkt.
Niveauet angiver, til hvilken værdi det underliggende aktiv, som ændrer vilkårene for, hvordan produktets afkast, beregnes.
I market makerens opgaver indgår det i visse rengøring kvinde ønskede gottingen tilfælde at opretholde et vist minimum-spread, dvs.
Begrebet betyder, at man investerer i troen på, at værdien af det underliggende aktiv vil stige.
Market makeren er en vigtig part for at handlen i produktet skal fungere, specielt hvis handlen i øvrigt er begrænset i produktet.
De banker som udfærder produkterne, står i praksis for market maker-funktionen.
Løbetid/forfald, angiver levetiden på produktet.Gebyret trækkes ikke fra dit depot, men påvirker kursen på det respektive produkt.Certifikaterne har oftest navnet bear, mens Mini Futures hedder short.Et eksempel på det er blandt andet, når en Mini Future, Unlimited Turbo eller en Turbowarant, når sit stop loss-niveau.Certifikat, et certifikat er et finansielt instrument, som handles på børsen præcis som almindelige aktier.Hvis et underliggende indeks bevæger sig 1, bevæger instrumentet sig også 1 (minus omkostninger).Market Maker har under visse betingelser ikke pligt til at stille priser.Kreditrisiko, den risiko, at en udsteder af et produktet (emittent) ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for dig som investor.Knockout, et produkt knockes ud eller taber sin værdi, når prisen på det underliggende aktiv når et vist niveau, som kaldes stop loss eller barriere.Certifikatet har oftest navnet bull, mens Mini Futures bruger long.Long, et andet ord for bull.Kurtage, det gebyr, som betales til en mægler for hvert køb eller salg af et værdipapir.
[L_RANDNUM-10-999]