Disse forskellige områder kan inddeles yderligere i anlægsaktiver og omsætningsaktiver.
Anlægsaktiver, anlægsaktiver er de aktiver, der ikke kan omdannes til kontanter hurtigt og forventes at have en levetid på over.Du har pligt til at afstemme kassebeholdningen med kasseregnskabet.Læs balancen, nedenfor er et eksempel på en balance: Som du kan se på balancen ovenfor, er den øjenkontakt under sex venner med fordele opdelt i to områder.Kortfristede gældsforpligtelser karakteriseres som de forpligtelser, der har udløb inden for det nærmeste.Disse er de finansielle forpligtelser, en virksomhed skylder til udestående parter.Hovedtyperne af nøgletal der bruger information fra balancen er de, der indikerer virksomhedens finansielle styrke og aktivitet.Selvom disse aktiver ikke er fysiske af natur, er de ofte de kilder, som kan redde eller ødelægge hele virksomheden værdien af mærket bør for eksempel ikke undervurderes.I forhold til gældsforpligtelserne vil der være tale om både kort- og langfristede gældsforpligtelser: Langfristede gældsforpligtelser vil normalt skulle tilbagebetales over en længere årrække og en sådan gæld vil typisk kunne optages hos enten banker eller andre kreditinstitutter.Eksempler på, hvordan du bogfører, har du et salg til en kunde, bogfører du det som en indtægt i resultatopgørelsen seksuel sundhed klinik tooting og som et aktiv i balancen, da det er penge, du har til gode.
Det gør du ved at registrere alle ind- og udbetalinger hver dag.
Disse nøgletal kan bidrage med indsigt i virksomhedens driftseffektivitet.
Det kan være materielle aktiver såsom maskiner, computere, bygninger og grunde.
Du skal så vidt muligt bogføre dine transaktioner i den rækkefølge, du har foretaget dem.Varebeholdninger repræsenterer råvarer, varer under fremstilling og virksomhedens færdige varer.Tilsammen udgør resultatopgørelsen (indtægter minus udgifter) og balancen dit årsregnskab.Det er det resultat, du skriver på din selvangivelse.I dit regnskab skriver du dine indtægter og udgifter, hvilket tilsammen giver årets resultat for din virksomhed.Med en bedre forståelse for balancen, og hvordan den er konstrueret, kan vi nu kigge på nogle teknikker, man bruger til at analysere den information, der findes på balancen.Hvad din virksomheds værdi er (dine aktiver: varelager, inventar, tilgodehavende osv.).
Hvis virksomheden ved slutningen af regnskabsåret beslutter at geninvestere sit overførte resultat i virksomheden (efter skat vil dette overførte resultat flyttes fra resultatopgørelsen over på balancen og ind på egenkapitalposten.
For at balancen kan balancere, skal aktiverne på den ene side af balancen være lig med passiverne egenkapitalen på den anden.


[L_RANDNUM-10-999]