Ved at inddrage dette rammeværk som første skridt i navigationsfasen kan jeg sikre mig, at jeg i de efterfølgende analyser tager højde for den bredere, sociokulturelle kontekst, hvori unges brug af sociale netværkssider indgår.
602) For at kunne voksen kontakt midlands gennemføre en sådan analyse og følge de unges ruter ud på de sociale netværkssider, tager jeg udgangspunkt i et af neksusanalysens centrale begreber, som for mig vil fungere som analytisk greb; nemlig begrebet diskurscyklus.
A nexus analysis is a form of ethnography that takes social action as the theoretical center of study, not any a priori social group, class, tribe, or culture.
Grounded in the detailed engagement in the first phase of the nexus analysis, the thesis navigation phase has been structured around three analytic themes which represent the most central cycles of discourses within the nexus of practice.Også centrale aktører som forældre, skoler, biblioteker, politi, hjælpeorganisationer, nyhedsmedier eller mig selv som forsker og formidler er medtænkt i kortet.Hvor man i mange forskningsprojekter måske vil starte med at danne et mere kondenseret overblik over datamaterialet, er meningen med situational maps netop at afsløre the stunning messiness of social life (A.Denne analytiske øvelse tjener det formål at trigger breakthrough thinking (A.Med sociale netværkssider er der ikke kun tale om, at den samme materielle teknologi bliver optaget i en anden praksis, end den var designet til (som det i tidernes morgen var tilfældet med SMSer på mobiltelefonen).Jeg har ikke i kodningsarbejdet vurderet, hvorvidt artiklerne har været positive eller negative, sådan som man har gjort i lignende media content-undersøgelser.45 Som det kan ses ud fra ovenstående kategorier, har de fleste artikler dog været negativt ladede i forhold til unges brug af Arto.Således har nogle af respondenterne fremhævet, at de benytter sig af bestemte SNSer (frem hvad er bonde udløbsdato for andre fordi disse har et højt sikkerhedsniveau, eller fordi de føler sig trygge på siderne: man er tryg mår man bruger dem 149 kapitel 5: navigation OG analyser jeg føler.Cultural studies-traditionen bygger til dels videre på idégrundlaget fra Frankfurterskolen, og er siden 1970erne vokset frem som en central retning inden for medieforskningen.
Afhandlingens hovedformål er at opnå en forståelse af, hvilke betydninger SNSer som.eks.
Med en neksusanalytisk tilgang til internetforskning vil man således kunne imødekomme nogle af de problematikker, som aktualiseres, når man studerer online-praksisser.
Internettet er i dag blevet essentielt for mange forskere; både som forskningsobjekt, dataindsamlingsværktøj, kommunikationsplatform, samlingssted eller publiceringskanal (McKee Porter, 2009).Jeg elsker dig og sådan noget.Når de etnografiske studier foregår over eller med hjælp fra internettet, anvendes der forskellige betegnelser,.eks.Eleverne udgjorde en såkaldt naturlig gruppe (A.Sådanne motiver kommer til udtryk, når de unge taler om, at de bruger bestemte SNSer (frem for andre fordi de er brugervenlige eller nemme at finde ud af: Men tror bare det er noget med at de er godt lavet, og ret "simple" at finde.I den forbindelse er individualisering og selvrefleksion nøgleord hos både Ziehe og Giddens.




[L_RANDNUM-10-999]